Φυσικοθεραπεία

 
 
 
Η ομάδα μας, υπό την εποπτεία της κυρίας Καλαντζή Μαρίας και Αποστολοπούλου Ουρανίας, που είναι και οι ιδιοκτήτριες του Κέντρου μας, έχει 39 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και της ανάπτυξης.

Το ζήτημα που απασχολεί το παιδί είναι αυτό που καθορίζει τους στόχους μας και ορίζει το θεραπευτικό μας πλάνο.

Στο κέντρο μας στου Ζωγράφου χρησιμοποιούμε έναν ευρύ συνδυασμό φυσικοθεραπευτικών τεχνικών βασιζόμενοι σε διάφορες θεραπευτικές μεθόδους:

  • Bobath
  • Peto
  • Therasuit
  • Αναλυτική Γυμναστική
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Τα βήματα που ακολουθούνται για την κάθε θεραπευτική παρέμβαση διαμορφώνονται εξειδικευμένα και εξατομικευμένα βάσει της διάγνωσης και αξιολόγησης της κινητικής εικόνας και σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις παιδιών και γονέων.