Εργοθεραπεία

 
 
 
Εργοθεραπεία είναι η ειδικότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη, παρέμβαση και αποκατάσταση και εμπλέκει τη θεραπευτική χρήση των σκόπιμων δραστηριοτήτων με το παιχνίδι.

Έχει ως απώτερο σκοπό την εντόπιση και αξιολόγηση των διαφόρων δυσλειτουργικών στοιχείων στη συμπεριφορά ενός παιδιού ή εφήβου με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων.

Καθώς και τη βελτίωση και αξιοποίηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων του παιδιού και εφήβου για την καλύτερη απόδοση του στο σπίτι και το σχολείο.

Το κέντρο μας, στου Ζωγράφου, με τα εκπαιδευμένα στελέχη που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει σε τομείς όπως:

  • Η αδρή κινητικότητα (ισορροπία, τρέξιμο συντονισμός ακρών).
  • Η λεπτή κινητικότητα (σύλληψη μολυβιού, χειρισμός μικρών αντικειμένων, σχεδιασμός κίνησης δακτύλων).
  • Ο γνωστικός τομέας (συγκέντρωση, προσοχή, χωροχρονικός προσανατολισμός, μνήμη, οργάνωση).
  • Ο αισθητηριακός τομέας (αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, οπτικό, ακουστικό σύστημα).
  • Οι κοινωνικές δεξιότητες (βλεμματική επαφή, κατανόηση και ακολουθία κανόνων).
  • Ο τομέας αυτοεξυπηρέτησης (ένδυση, απόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή).